ZKSM

Pár informácií o Diecéznej animátorskej škole

Čo je DAŠ?

Diecézna animátorská škola (DAŠ) vznikla pre tých mladých ľudí, ktorí túžia po plnšom živote s Bohom a chcú ho odovzdávať ďalej. Mnohí mladí by chceli vo svojich farnostiach „niečo robiť“, chýbajú však animátori („oživovatelia“), ktorí by začali vnášať Boží život medzi svojich rovesníkov. Škola môže pomôcť účastníkovi prehĺbiť svoj vzťah k Bohu, stať sa  učeníkom Pána Ježiša a naučiť sa získavať a formovať nových učeníkov. Je určená pre ľudí starších ako 17 rokov. (viac…)

Adoptuj si politika 2013

Kampaň Adoptuj si politika oslovuje tínedžerov aj dôchodcov

Vízia

Modlitbová kampaň Adoptuj si politika je pokračovaním kampane 40 dní teraz. Obe sú organizované v rámci projektu Tvoja vec!, ktorý zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.

Naším cieľom je pozvať a motivovať ľudí k modlitbe za jednotlivých politikov, ktorí zastupujú záujmy občanov Slovenska v parlamente. Nejde nám o propagáciu jednotlivých politických strán, ani o presadzovanie nejakého politického názoru. Ako kresťania veríme, že zjednotením sa v modlitbe môžeme zasiahnuť do diania na Slovensku. (viac…)

Diecézne stretnutie mládeže – Poprad 2013

step_out

Rok viery so ZKSM

Po predstavení kampane Adoptuj si politika prichádzajú účastníci Líderskej animátorskej školy s ďalším projektom. Tento raz ponúkajú animátorom malých spoločenstiev námety na stretká počas Roka viery.


(viac…)

Adoptuj si politika .sk

Kampaň „Adoptuj si politika“ odštartovala

Prvého januára, v deň dvadsiateho výročia vzniku Slovenskej republiky. Kampaň organizuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v rámci projektu Tvoja vec, v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. “Cieľom kampane “Adoptuj si politika” je pozvať ľudí k modlitbe za jednotlivých politikov, ktorí zastupujú naše záujmy vo verejnom živote, či už vo vláde, parlamente, alebo kdekoľvek inde,“ uviedol Eduard Filo, koordinátor projektu. (viac…)

Go to Top