Kampaň Adoptuj si politika oslovuje tínedžerov aj dôchodcov

Vízia

Modlitbová kampaň Adoptuj si politika je pokračovaním kampane 40 dní teraz. Obe sú organizované v rámci projektu Tvoja vec!, ktorý zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.

Naším cieľom je pozvať a motivovať ľudí k modlitbe za jednotlivých politikov, ktorí zastupujú záujmy občanov Slovenska v parlamente. Nejde nám o propagáciu jednotlivých politických strán, ani o presadzovanie nejakého politického názoru. Ako kresťania veríme, že zjednotením sa v modlitbe môžeme zasiahnuť do diania na Slovensku.

Myslíme si, že túžbou Boha je, aby hodnoty kresťanstva, ako je spravodlivosť, čestnosť či úcta k životu, boli rešpektované aj v politike. A my máme byť tými, ktorí uplatňovanie týchto hodnôt od politikov očakávajú. Namiesto nekonečného kritizovania či dištancovania sa od politiky chceme zaujať postoj, v ktorom sa bude odrážať zodpovednosť za túto krajinu a za jej budúcnosť.

Ako sa zapojiť

Kampaň bola spustená dňa 1.1.2013, v deň 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. V tento významný deň chceme dať našim politikom darček v podobe modlitby.

Do kampane sa dá zapojiť registráciou modlitby za konkrétneho politika.

Je možné vybrať si z politikov, za ktorých sa doposiaľ nikto nemodlí.

V prípade, že sa do modlitebnej kampane zapojí väčší počet ľudí, než je celkový počet politikov, bude možné vybrať si aj politika, za ktorého sa už modlí niekto iný. To však bude umožnené až po tom, čo budú mať všetci politici svojho modlitebníka.

Každý, kto sa zapojí do kampane, berie na seba zodpovednosť denne sa prihovárať 5 minút za zvereného politika. Odporúčaná doba adopcie je pol roka. Po uplynutí šiestich mesiacov je možné modlitebný záväzok buď predĺžiť, alebo zrušiť.

Presný spôsob modlitby za politika nie je určený, účastníci sa môžu modliť podľa vlastného uváženia – či už naučenými modlitbami, modlitbou vlastnými slovami, ale napríklad aj pôstom, obetovaním účasti na svätej omši, bohoslužbe a podobne. V záložke Pomoc je naformulovaná aj univerzálna modlitba, ktorú je možné sa modliť.

Ciele

  • aby hodnoty kresťanstva ako spravodlivosť, čestnosť, úcta k životu a iné boli samozrejmosťou aj v politike
  • aby sa kresťania zjednotili v modlitbe a zvolávali Božie kráľovstvo na Slovensko
  • aby sa z úst ľudí odstránilo nadávanie a arogancia a namiesto toho, aby národ prejavoval štátnym predstaviteľom takú úctu a lásku, akú im preukazuje Boh.
  • aby si ľudia utvárali pravdivý obraz o politickom dianí na Slovensku a s túžbou využiť svoje obdarovanie v snahe o spravodlivosť a pokoj sa zapájali podľa svojich možností a s chopností do tohto diania
  • aby sa v politickom dianí prinášali veci na svetlo a pomenúvali sa pravými menami
  • aby zástupcovia štátu mali bázeň pred jediným Bohom, ktorému všetko patrí a podľa toho pristupovali aj k svojmu vedúcemu postaveniu a brali ho ako službu ostatným

Zdroj: http://www.adoptujsipolitika.sk/