Dňa 29.3.2013 si mladí z Markušoviec pripravili pre všetkých veriacich hranú krížovú cestu. Na základe skúsenosti a odozvy od ľudí z predošlej, ktorá sa konala 15.3.2013. Krížovú cestu čítali Štefánia Farkašovská a Lýdia Bušovská. Text s prezentáciou si pripravili sestry Kľučárové. Technické zabezpečenie mal na zodpovednosti Pavol Zmuda. Kostýmy a dekoráciu zabezpečila Marianka Sečková. S myšlienkou usporiadať takýto spôsob prežitia krížovej cesty prišla Lucka Filipová.

Text krížovej cesty si môžte stiahnúť tu:
Krížová cesta Veľký piatok