Čo je DAŠ?

Diecézna animátorská škola (DAŠ) vznikla pre tých mladých ľudí, ktorí túžia po plnšom živote s Bohom a chcú ho odovzdávať ďalej. Mnohí mladí by chceli vo svojich farnostiach „niečo robiť“, chýbajú však animátori („oživovatelia“), ktorí by začali vnášať Boží život medzi svojich rovesníkov. Škola môže pomôcť účastníkovi prehĺbiť svoj vzťah k Bohu, stať sa  učeníkom Pána Ježiša a naučiť sa získavať a formovať nových učeníkov. Je určená pre ľudí starších ako 17 rokov.

Ako to bude vyzerať?

Základná formácia DAŠ trvá dva roky. Každý rok bude 8 víkendov zameraných na inú tému a cez prázdniny 10 dní. Témy jednotlivých víkendov:

 

Božia láska Božie slovo

Ježiš Kristus Liturgia a sviatosti

Učeníctvo Služba animátora malej skupinky

Okultizmus Spoločenstvo, Cirkev a Mária

 Duch Svätý Pokánie a odpustenie

Vnútorné uzdravenie      Duchovný boj a rozlišovanie

Modlitba (pôst a almužna) Vízia a vodcovstvo

Svedectvo a služba Úskalia duchovného života a charakter služobníka

         Program víkendov je pestrý. Používame dynamické formy vyučovania. Veľmi dôležitým prvkom programu je modlitba – spoločná i osobná. Každý môže zažiť silu a jednotu spoločenstva, vybudovať si dobré vzťahy a kontakty s ostatnými.

Čo Vám chce dať táto škola ?

  • väčšie nadšenie pre život podľa evanjelia a chuť radostne ho podávať ďalej

  • zážitok živého spoločenstva a nový pohľad na Cirkev – Kristovo telo

  • poznanie učenia Cirkvi o niektorých dôležitých témach

  • poznanie ako viesť mladých ľudí

  • ponúkne metodický materiál

  Diecézna animátorská škola bude prebiehať v Diecéznom centre voľného času vo Važci. Čo sa týka financií, školné pri nástupe do 1. ročníka je 30,-€ pre študentov, 50,-€ pre pracujúcich (školné je možné odpustiť podľa možností a sociálnej situácie absolventa). Na každý víkend budú takéto príspevky (ubytovanie, strava): pre pracujúcich: 18,- €,  pre študentov: 15,- €. Je to len časť všetkých nákladov, ktoré sú potrebné pre realizáciu DAŠ, ale aj tak peniaze nie sú prekážkou, budeme hľadať spôsoby, ako pomôcť tým, ktorí by azda nemali potrebné prostriedky.

Môžeme prijať len 42 účastníkov, ktorí úspešne absolvujú prijímacie pohovory (vedomostný test z náboženstva + osobnostné testy + pohovor) 29. 6. 2013, na ktoré pozveme tých, ktorí pošlú vyplnenú prihlášku a odporúčanie kňaza do termínu 15. 6. 2013.  Preto je potrebné, aby sa prihlásili len tí, ktorí sú pevne rozhodnutí venovať čas tejto dvojročnej formácii. Bolo by škoda, keby niektoré miesta v škole ostali nevyužité.

Absolventi DAŠ-ky získajú po splnení určených podmienok akreditovaný certifikát, ktorý je schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Viac informácií na lubo@komisia.sk, 0907/250798.

 

Prihlášku nájdeš v linku tu.

Prihlaska na DAŠ 2013