„Robím tak, ako by všetko záviselo len odomňa a dôverujem tak, že všetko závisí len od Boha.”

„Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. ten, čo miluje Boha skutkami vie, že nech sa stane čokoľvek, všetko sa mu obráti na dobré, ak neprestane milovať. A práve preto, že miluje, používa prostriedky, aby výsledok bol dobrý, aby ukončený práca, vykonaná so správnym úmyslom, priniesla ovocie svätosti a apoštolátu. A potom, keď využije všetky dostupné prostriedky, odovzdá sa do Božích rúk a odpočinie si v tieni jeho láskavej prozreteľnosti.” (Hovoriť s Bohom, sobota, 11.týž.)

„Odovzdanosť Bohu sa musí úzko spájať so zodpovednosťou, ktorá nás vedie k tomu, aby sme využili všetky najvhodnejšie ľudské prostriedky. Pri mnohých situáciách sa za „nešťastím“, nepriaznivými okolnosťami maskuje nerozumnosť, keď sme nepoužili potrebné prostriedky, ktoré situácia vyžadovala alebo sme nepredvídali všetky možnosti.” (Hovoriť s Bohom, 11. týž.)

Čo znamená zodpovednosť?
Boh mi Zveruje časť svojho stvoriteľského plánu prizýva ma ku tvorivej spolupráci na ňom
Som Ochotný vzdať sa istej miery pohodlnosti, príjemnosti
Domýšľam súvislosti, predvídam dôsledky
Pripravujem sa vopred, plánujem, študujem, zisťujem…
DOdržiavam dané slovo, dosdžiavam pravidlá, dohodnuté postupy
Viem kedy skončiť, ak to vyžaduje zodpovednosť
Efektívne pracujem s časom, nechávam si dosť času na prípravu….
Dôsledky svojho konania prijímam v plnom rozsahu, nevyhováram sa
Napravím, ak som urobil chybu, ospravedlním sa, analyzujem príčiny a poučím sa z toho
DOkončím, čo začnem, dotiahnem veci do konca, nenechám 1/2-čnú robotu.
Zabezpečím náhradu resp. zástupcu ak nemôžem ja.
Myslím na budúcnosť – na nástupcu, odovzdávanie skúseností, pokračovanie… (nie: „po mne
potopa“)
Nadväzujem na Skúsenosti iných, používam primerané prostriedky
Svoju spoľahlivosŤ prejavujem reálnym ohodnotením svojich limitov

  • Zodpovednosť dáva šancu objavovať nové veci a rozvíjať svoje dary.
  • Zodpovednosť je možnosť sebarealizácie.
  • Zodpovednosť umožňuje spoluúčasť na vytváraní spoločných hodnôt, na vytváraní budúcnosti
  • Zodpovednosťou sa stávam správcom zvereného podielu a mám svoje pravomoci.
  • Miera zodpovednosti je priamoúmerná miere slobody.
  • Zainteresovanosť cez zodpovednosť spôsobuje rozvoj osobnosti človeka, pretvára a zoceľuje ho.
  • Ku skutočnej zodpovednosti sa nedá prinútiť, treba ju chcieť.
  • Ak zodpovednosť človek nepríjme dobrovoľne, nezastáva ju naplno a pri prvej príležitosti sa jej bude snažiť zbaviť.

 

Zdroj: http://svedcitito.erko.sk/files/2012/01/citaty_zodpovednost_a_dovera.pdf