Kampaň „Adoptuj si politika“ odštartovala

Prvého januára, v deň dvadsiateho výročia vzniku Slovenskej republiky. Kampaň organizuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v rámci projektu Tvoja vec, v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. “Cieľom kampane “Adoptuj si politika” je pozvať ľudí k modlitbe za jednotlivých politikov, ktorí zastupujú naše záujmy vo verejnom živote, či už vo vláde, parlamente, alebo kdekoľvek inde,“ uviedol Eduard Filo, koordinátor projektu.

Kampaň
Záujemcovia si môžu od prvého januára vybrať konkrétneho politika, za ktorého sa budú modliť. Registračný formulár a bližšie informácie o kampani sa nachádzajú na stránke www.adoptujsipolitika.sk. „Cieľom nie je propagácia konkrétnych politických strán, osobností, alebo presadzovanie politického názoru, ale je to spôsob ako prispieť k posilneniu vnímania a rozvoju pozitívnych hodnôt v našej krajine.  V tomto roku chceme nájsť päťtisíc ľudí modliacich sa za Slovensko a „adoptovať“ takmer dvesto politikov,“ uviedol koordinátor projektu Eduard Filo.

 

Politikom chceme vyprosiť múdrosť a zodpovednosť v rozhodovaní a zasadzovaní sa za spoločné dobro. “Sme presvedčení, že k uplatňovaniu hodnôt ako spravodlivosť, čestnosť a úcta k životu sú potrební politici, ktorí budú tieto hodnoty aj žiť. Preto chceme namiesto kritizovania, znechutenia, či dištancovania sa od politiky prebrať cez modlitbu za nich časť zodpovednosti za Slovensko a jeho budúcnosť. Ako kresťania veríme, že zjednotením sa v modlitbe môžeme účinne pomôcť dianiu na Slovensku,“ dodal E. Filo.

 

Kresťania na Slovensku často aj v minulosti, cez modlitbu prichádzali k Bohu a prosili ho o pomoc, ochranu a požehnanie. Sila modlitby inšpirovala mladých kresťanov pri príprave kampane “Adoptuj si politika”, ktorá je pokračovaním kampane “40 dní teraz”. V roku 2012 sa počas kampane “40 dní teraz” tisícky kresťanov modlilo  a postilo za voľby do Národnej rady SR.