„18. januára sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorého témou je tento rok: «Čo žiada od nás Boh?» (Mich 6, 6-8).
Pozývam všetkých k modlitbám, prosiť naliehavo Boha o veľký dar jednoty medzi všetkými Pánovými učeníkmi. Nevyčerpateľná sila Ducha Svätého nás povzbudzuje k úprimnému odhodlaniu pri hľadaní jednoty, aby sme mohli spoločne vyznať, že Ježiš je Spasiteľom sveta.“
BENEDIKT XVI, 16.1.2013

 

Viac sa dočítate tu: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120118026

Modlitby nájdete tu: http://www.kbs.sk/documents/pdf/tmjk/tmjk2012.pdf