Po predstavení kampane Adoptuj si politika prichádzajú účastníci Líderskej animátorskej školy s ďalším projektom. Tento raz ponúkajú animátorom malých spoločenstiev námety na stretká počas Roka viery.


Cieľom Líderskej animátorskej školy je zjednotiť lídrov mládežníckych spoločenstiev a hľadať konkrétne možnosti spolupráce na celoslovenskej úrovni. K tomu napomáhajú pracovné skupiny. Skupina projektu „Tvoja vec“ odštartovala v januári modlitbovú kampaň Adoptuj si politika. Ďalšia sa venuje príprave metodických materiálov.

O projekte nám povedala viac Zuzka Vengliková, ktorá je za neho zodpovedná:

„Keďže tento rok je rokom viery, chceme animátorom ponúkať pravidelný prísun námetov na stretnutia, ktoré môžu použiť vo svojich spoločenstvách. Preto prichádzame s projektom Rok viery so ZKSM.

Od januára do októbra budú dvakrát mesačne na stránke www.animator.sk pribúdať nové metodické materiály k tejto téme. Spoločne tak absolvujeme dvadsať stretnutí, na ktorých budeme rozoberať témy, ako napríklad: ako si udržať nádej v tomto svete, čomu skutočne veria kresťania, ako robiť kroky viery a podobne. Zamyslíme sa aj nad príkladmi biblických postáv, ktoré si aj v ťažkých životných situáciách udržali vieru v Boha.

Program je vhodný pre mládežnícke spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú. Metodické pokyny sú podrobné, preto sú vhodné aj pre menej skúsených animátorov. Materiály budú obsahovať aj pracovný list pre účastníkov. Nebudú chýbať pútavé aktivity, zaujímavé otázky a tvorivé úlohy.

Chceme takto spolu s Cirkvou na celom svete prehĺbiť svoju vieru a prežiť tento rok ako duchovnú obnovu vo svojich spoločenstvách.“

NÁMETY NA STRETKÁ TU

Zdroj: http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/rok-viery-so-zksm?_33_redirect=%2F

image