A je to tu. Ďalší ročník miništranského futbalového turnaja sa už blíži. Tento rok sa bude konať dňa 31. augusta 2013 v Smižanoch. Turnaj je rozdelený do 2 kategórii. Prvou z nich sú mladší miništranti. Za mladšieho sa považuje každý miništrant, ktorý navšetvoval maximálne 7. triedu ZŠ, čiže ide od budúceho roka do 8. triedy. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť IBA farnosti zo Spišskonovoveského dekanátu. Druhú kategóriu tvoria starší miništranti, ktorí dosiahli vek max. 25 rokov.

(viac…)