Po dvoch dňoch konkláve sa kardináli zhodli na hlave katolíckej Cirkvi. Novým pápežom sa stal Jorge Bergoglio (76) z Argentíny, ktorý bude používať meno František.

Jorge Mario Bergoglio sa narodil 7. decembra 1936 v Buenos Aires. Vyštudoval chemicko-priemyselnú strednú školu. V 21 rokoch vstúpil do jezuitského rádu. Pokračoval v štúdiu filozofie a teológie v San Miguel.

Kňazské pôsobenie

Za kňaza ho vysvätili 13. decembra 1969 a 27. júna 1992 za biskupa. Kardinálom sa stal 21. februára 2001. V rokoch 1973 až 1979 bol provinciálom jezuitského rádu pre Argentínu; od roku 1980 do roku 1986 rektorom jezuitskej fakulty filozofie a teológie v San Miguel. Potom slúžil v jezuitskom ráde ako duchovný v Córdobe, v roku 1992 sa stal najprv auxiliárnym biskupom v Buenos Aires a titulárnym biskupom z Aucy (1992-1997), v rokoch 2005 až 2011 bol predsedom Argentínskej biskupskej konferencie.

505px-Card._Jorge_Bergoglio_SJ,_2008

Osobnosť

Je prvým členom jezuitského rádu, ktorý sa stal pápežom. Zároveň je považovaný za intelektuálnu elitu katolíckej Cirkvi. Jeho pôvod a činy prezrádzajú jeho pokoru a silné sociálne cítenie k chudobným, biednym či opusteným. Jeho charakter pravdepodobne odráža aj meno, ktoré si vybral František I.. Na prvý pohľad vyzerá usmievavý so zmyslom pre humor no zároveň veľmi múdry, rozumný a praktický človek. O jezuitoch sa vždy hovorilo ako o najvzdelanejšom ráde zo všetkých.

Zaujímavosti

– 115 kardinálov – voliteľov ( tí, ktorí pred vyprázdnením svätopeterského stolca v posledný februárový deň nedovŕšili ešte 80. rok života ) Slovensko medzi nimi zastúpenie nemalo, ČR zastupoval primas, arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka, Poľsko patrilo dokonca medzi početnejšie zastúpené krajiny so štyrmi voliteľmi.

– konkláve trvalo od utorka večer do stredy 19:09 kedy sa objavil nad Sixtínskou kaplnkou biely dym. Predchádzali tomu 2 neúspešné voľby.

– „Annuntio vobis gaudium magnum – Habemus Papam!“ („Oznamujem vám veľkú radosť – máme pápeža!“).

– Zvolený kandidát bude v poradí 266. pápežom, ktorý povedie 1,2 miliardy katolíkov po celom svete.

– Od nového Svätého Otca Františka sa podľa katolíckeho kňaza Mariána Gavendu dá čakať, že vnesie vitalitu Latinskej Ameriky do vymierajúcej Európy. „Je to človek modlitby. Syn železničiara, ktorý si sám varil. Teda hierarcha, ktorý žil civilným životom,“ zdôraznil Gavenda.

Predchádzajúci pápeži

Pavol VI. ( jún 1963 – august 1978 ) – Taliansko
Ján Pavol I. ( august 1978 – október 1978 ) – Taliansko
Ján Pavol II.( október 1978 – apríl 2005 ) – Poľsko
Benedikt XVI. ( apríl 2005 – február 2013 ) – Nemecko
František ( február 2013 – … ) – Argentína

 

Prvé slová pápeža

Pope Francis: his first words

„Brothers and sisters good evening.

You all know that the duty of the Conclave was to give a bishop to Rome. It seems that my brother Cardinals have come almost to the ends of the earth to get him… but here we are. I thank you for the welcome that has come from the diocesan community of Rome.

First of all I would say a prayer pray for our Bishop Emeritus Benedict XVI.. Let us all pray together for him, that the Lord bless him and Our Lady protect him.

Our Father…
Hail Mary…
Glory to the Father…

And now let us begin this journey, the Bishop and people, this journey of the Church of Rome which presides in charity over all the Churches, a journey of brotherhood in love, of mutual trust. Let us always pray for one another. Let us pray for the whole world that there might be a great sense of brotherhood. My hope is that this journey of the Church that we begin today, together with help of my Cardinal Vicar, be fruitful for the evangelization of this beautiful city.

And now I would like to give the blessing, but first I want to ask you a favour. Before the bishop blesses the people I ask that you would pray to the Lord to bless me – the prayer of the people for their Bishop. Let us say this prayer – your prayer for me – in silence.

[The Protodeacon announced that all those who received the blessing, either in person or by radio, television or by the new means of communication receive the plenary indulgence in the form established by the Church. He prayed that Almighty God protect and guard the Pope so that he may lead the Church for many years to come, and that he would grant peace to the Church throughout the world.]

[Immediately afterwards Pope Francis gave his first blessing Urbi et Orbi – To the City and to the World.]

I will now give my blessing to you and to the whole world, to all men and women of good will.

Brothers and sisters, I am leaving you. Thank you for your welcome. Pray for me and I will be with you again soon.
We will see one another soon.

Tomorrow I want to go to pray the Madonna, that she may protect Rome.

Good night and sleep well!“