Organizátori tejto súťaže vyhlásili tohtoročných víťazov. Kto sa stal víťazom a odniesol si zaujímavé ceny? To sa dozviete v nasledujúcom príspevku.

gospel_talent_13_archivGospel talentom sa stala Slávka Tkáčová s piesňou “Chcem veriť”. Cenu rádia LUMEN si odniesla Katka Krajčoviechová. O víťazoch tretieho ročníka súťaže Gospel talent rozhodla odborná porota v zložení Richard Čanaky, Viliam Šandor a Simona Martausová.

Slávka pochádza z Bardejova a má 17 rokov. Študuje Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Prešove. Veľmi rada spieva, hrá na klavíri a tvorí vlastné piesne. Skladba vznikla v auguste tohto roku a vyjadruje hľadanie pravdy a zmysel života veriaceho človeka. Ako píše Slávka: „Veriť v Boha je jedna vec, ale dôverovať a veriť Bohu v každodenných situáciach, to je celkom iné.“

Nositeľkou ocenenia – CENA RÁDIA LUMEN sa stala Katka z Považskej Bystrice. Piesňou “Ukáž mi cestu” chce povedať niečo o hľadaní samej seba, správnej cesty a odovzdaní sa Bohu. Ako sama píše: „Napĺňa ma, keď môžem dávať úsmev, radosť a lásku. Boh mi dal do vienka lásku k hudbe, tak sa snažím cez ňu odovzdať aspoň kúsok nádeje.“

Jednotlivé piesne si môžte vypočuť tu:

http://www.igospel.sk/skladba/slavka-tkacova-chcem-verit-4

http://www.igospel.sk/skladba/katka-krajcoviechova-ukaz-mi-cestu

 

TEXT PIESNE CHCEM VERIŤ

Kráčam ulicou, pozerám na ľudí,
všetci sú rovnakí, ale nie vo vnútri.
Inú cestu každý z nich hľadá,
no život prezradí, čo srdce zatají.

2.
Žijem bez Boha, žijem s Bohom,
keď život bez neho, tak teda zbohom.
Jeho láska mení človeka,
niekedy neverím a zutekám.

REF:
Chcem veriť v nebo, aj keď ho nevidím.
Chcem veriť v lásku, aj keď ju necítim.
Chcem veriť v pekný deň, aj keď prší dnes.
A veriť Bohu, aj keď on mlčí.

3.
Kam svet speje ?…občas premýšľam,
hriech, vojny, nenávisť a láska odišla.
Prach usadil sa, vonku aj na duši,
kde mier stratil sa, nikto netuší.

REF:
Chcem veriť v nebo, aj keď ho nevidím.
Chcem veriť v lásku, aj keď ju necítim.
Chcem veriť v pekný deň, aj keď prší dnes.
A veriť Bohu, aj keď on mlčí.

BRIDGE:
Každý nech je tým, kým naozaj je,
Boh už o nás aj tak všetko vie.
Napriek tomu, nás má stále rád,
a zdvihne, podá ruku, keď príde pád.

REF:
Chcem veriť v nebo, aj keď ho nevidím.
Chcem veriť v lásku, aj keď ju necítim.
Chcem veriť v pekný deň, aj keď prší dnes.
A veriť Bohu, aj keď on mlčí.

 

TEXT PIESNE UKÁŽ MI CESTU

Pozerám sa jedným smerom,
nedokážem hýbať telom.
Zasnívaná do rozprávky
hľadám princa z veľkej diaľky.

Okradnutá svetom dnešným,
hľadám zmysel, celú noc nespím.
V ústach sucho od nemoty,
v očiach tmavo od slepoty.

REF:
/:Pane, otvor mi srdce, zakry mi zrak,
prikry mi uši, chcem počuť Tvoj hlas.
Ukáž mi cestu, tou vydať sa mám,
nech už len za Tebou kráčam.:/

Klesám rýchlo prúdom dole
a neviem dať hlavu hore.
Obraňujem sa len pýchou,
cestu zabíjam jazdou rýchlou.

Daj mi silu vzdať sa tela,
nech odovzdám sa Ti celá.