My, študenti Cirkevého gymnázia Š. Mišíka zo Sp.Novej Vsi,  sme sa dňa 12.10.2012 rozhodli zorganizovať hravé popoludnie pre deti z krízového centra  sv. Alžbetky. Ako miesto uskutočnenia nápadu sme sa rozhodli  práve pre faru v Markušovciach. Bolo to, podľa nás, veľmi vhodné miesto, ak sme to nechceli uskutočniť v našej škole .
Dôvodom uskutočnenia  tejto akcie  bolo pokračovať v našej  „tradícií“ z minulého roka, kde sme pomáhali chlapčekovi menom Alex.

Deti mali prichystaný  pekný program, kde sa započúvali do príbehov zo sv. písma, rozvíjali svoju  kreativitu, alebo si zasúťažili v rôznych súťažiach. Myslím a verím, že rovnako ako organizátori, tak aj deti sa cítili veľmi dobre a dúfame, že niekedy v budúcnosti tento deň zopakujeme.  Chceli by sme POĎAKOVAŤ  p. farárovi Ondejovi Švančarovi, ktorý nám  poskytol farské priestory a našej pani triednej učiteľke, ktorá prišla s úplne prvým nápadom a stále nám túto myšlienku pomoci iným pomáha uskutočňovať. Bez nej by sme to jednoducho nezvládli. ĎAKUJEME aj za spoluprácu sestričiek a nakoniec chceme takto povzbudiť aj iných mladých ľudí, aby nezabudli  konať dobré skutky pretože …


   „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ (Mt 5,13-16)