Pozývame Vás na Volejbalový turnaj obce Markušovce, ktorý sa uskutoční dňa 30.júna 2012 od 8:00 hod. na futbalovom ihrisku v Markušovciach. Zloženie zmiešaných družstiev (minimálne 2 ženy). Štartovné 3 eur/osoba. Záväznú prihlášku pošlite do 25.júna 2012 na e-mail: radovan.rimbala@gmail.com

PROPOZÍCIE VOLEJBALOVÉHO TURNAJA
OBCE MARKUŠOVCE 2012

Termín: 30.6.2012
Miesto konana: Futbalové ihrisko Markušovce
Prihlášky: radovan.rimbala(at)gmail.com
Informácie: Radovan Rimbala – 0904918356
Prezentácia: 8:00 – 8:30
Začiatok turnaja: 9:00
Usporiadateľ: Obec Markušovce
Podmienky: 6 hráčov na ihrisku z toho minimálne 2 ženy
Štartovné: 3€/hráč ( v štartovnom je minerálka, guľáš a pivo/
kofola)
Rozhodca: píska člen nehrajúceho družstva podľa určenia,
ktorý po skončení zápasu zapíše výsledok do príslušnej
tabuľky
Lopty: vlastné
Bufet: zabezpečený
Pravidlá hry: podľa platných pravidiel SVF
Hrací systém: dozviete sa na mieste pred začatím turnaja,
priamo závisí od počtu prihlásených družstiev

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

https://www.facebook.com/events/169304673200110/